Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hỗ trợ trực tuyến

Sản phẩm ==> Máy cơ khí ==> MÁY XUNG ==> DNC-35/DNC-50

Sản phẩm: DNC-35/DNC-50
Giá: Liên hệ 0982.311.006
Loại sản phẩm: Máy cơ khí

 

SERIES NO.

SPECIFIC.

DNC-35

DNC-50

Kích thước bàn làm việc (LxW)

mm/inch

600x350 (23.6x13.8)

700x450 (27.6x17.7)

Kích thước bể dầu làm việc(LxWxH)

mm/inch

1000x650x100 (39.4x25.6x3.9)

1160x935x100 (45.7x36.8x3.9)

Hành trình trục X

mm/inch

400 (15.7)

650 (25.6)

Hành trình trục Y

mm/inch

300 (11.8)

450 (17.7)

Hành trình xung Z1

mm/inch

250 (9.8)

Hành trình trục chính W

mm/inch

380 (14.9)

Khối lượng phôi lớn nhất

kgs/lbs

250 (550)

300 (660)

Đường kính điện cực

mm/inch

ø0.3-ø3.0 (0.020-0.118)

ø0.3-ø3.0 (0.020-0.118)

Hành trình xung min/max

mm/inch

50-300 (1.9-11.8)

Kích thước máy (LxWxH)

mm/inch

1100x1300x2300 (43.3x51.2x90.6)

1500x1700x2300 (59x67x90.6)

Kích thước đóng thùng (LxWxH)

mm/inch

1870x1450x2230 (73.7x57.1x87.8)

1,590x1,790x2,230 (62.6x70.5x87.8)

Khối lượng máy

kgs/lbs

1200 (2640)

1900 (4180)

 

SERIES NO.

SPECIFIC.

DNC-35

DNC-50

Kích thước bàn làm việc (LxW)

mm/inch

600x350 (23.6x13.8)

700x450 (27.6x17.7)

Kích thước bể dầu làm việc(LxWxH)

mm/inch

1000x650x100 (39.4x25.6x3.9)

1160x935x100 (45.7x36.8x3.9)

Hành trình trục X

mm/inch

400 (15.7)

650 (25.6)

Hành trình trục Y

mm/inch

300 (11.8)

450 (17.7)

Hành trình xung Z1

mm/inch

250 (9.8)

Hành trình trục chính W

mm/inch

380 (14.9)

Khối lượng phôi lớn nhất

kgs/lbs

250 (550)

300 (660)

Đường kính điện cực

mm/inch

ø0.3-ø3.0 (0.020-0.118)

ø0.3-ø3.0 (0.020-0.118)

Hành trình xung min/max

mm/inch

50-300 (1.9-11.8)

Kích thước máy (LxWxH)

mm/inch

1100x1300x2300 (43.3x51.2x90.6)

1500x1700x2300 (59x67x90.6)

Kích thước đóng thùng (LxWxH)

mm/inch

1870x1450x2230 (73.7x57.1x87.8)

1,590x1,790x2,230 (62.6x70.5x87.8)

Khối lượng máy

kgs/lbs

1200 (2640)

1900 (4180)