Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hỗ trợ trực tuyến

Sản phẩm ==> Máy cơ khí ==> MÁY XUNG ==> Máy xung MD-22/10A

Sản phẩm: Máy xung MD-22/10A
Giá: Liên hệ 0982.311.006
Loại sản phẩm: Máy cơ khí

 

MODEL

 

MD-22/10A

Trục chuyển động

 

XYZ + C-AXES

Kiểu hoạt động của máy

 

Phun dầu/ngâm dầu

Kích thước bể dầu làm việc (W x D x H)

mm

660x450x280

Khối lượng phôi lớn nhất

kg

20

Hành trình trục X.Y.Z (By AC Linear Motor)

mm

250 x 250 x 150

Hành trình trục C (By AC Servo Motor)

 

360°(Degree) Minimum 0.02°

Khoảng cách từ bàn đến điện cực

mm

170~320

Độ phân giải

μm

1

Đường kính tối thiểu khi gia công

μm

ø10

Độ nhám tốt nhất của bề mặt

μmRa

Ra 0.2~0.4

Điện cực lớn nhất

kg

5

Phôi gia công lớn nhất

kg

20

Kích thước máy (W x D x H)

mm

1,150x1,100x2,200

Khối lượng máy

kg

1500

 

MODEL

 

MD-22/10A

Trục chuyển động

 

XYZ + C-AXES

Kiểu hoạt động của máy

 

Phun dầu/ngâm dầu

Kích thước bể dầu làm việc (W x D x H)

mm

660x450x280

Khối lượng phôi lớn nhất

kg

20

Hành trình trục X.Y.Z (By AC Linear Motor)

mm

250 x 250 x 150

Hành trình trục C (By AC Servo Motor)

 

360°(Degree) Minimum 0.02°

Khoảng cách từ bàn đến điện cực

mm

170~320

Độ phân giải

μm

1

Đường kính tối thiểu khi gia công

μm

ø10

Độ nhám tốt nhất của bề mặt

μmRa

Ra 0.2~0.4

Điện cực lớn nhất

kg

5

Phôi gia công lớn nhất

kg

20

Kích thước máy (W x D x H)

mm

1,150x1,100x2,200

Khối lượng máy

kg

1500