Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hỗ trợ trực tuyến

Sản phẩm ==> Máy cơ khí ==> MÁY XUNG ==> Máy xung LSD-35/65

Sản phẩm: Máy xung LSD-35/65
Giá: Liên hệ 0982.311.006
Loại sản phẩm: Máy cơ khí

 

SERIESNO. \ SPECIFIC.

-

LSD-35

LSD-65

Kích thước bàn làm việc(WxD)

mm/inch

600x300
(23.6x11.8)

700x450
(27.6x17.7)

Kích thước bể dầu làm việc(WxD)

mm/inch

1030x650
(40.6x25.6)

1410x740
(55.5x29.1)

Hành trình trục X

mm/inch

400(15.7)

650(25.6)

Hành trình trục Y

mm/inch

300(11.8)

450(17.7)

Hành trình trục Z1

mm/inch

-

345(13.6)

Hành trình làm việc trục Z2

mm/inch

200(7.9)

350(13.8)

Tay quay trục W

mm/inch

150(5.9)

150(5.9)

Khối lượng phôi gia công lớn nhất

kgs/lbs

300(660)

500(1100)

Đường kính điện cực

mm/inch

ø0.2-ø3.0
(0.0078-0.118)

ø0.2-ø3.0
(0.0078-0.118)

Hành trình gia công

mm/inch

50-400(2-15.8)

220-720(8.7-28.4)

Kích thước máy

mm/inch

1200x1200x2050
(47.2x47.2x80.7)

1490x1365x2110
(58.7x53.8x83.1)

Kích thước đóng thùng

mm/inch

1560x1340x2252
(61.4x52.8x88.7)

1652x1610x2240
(65x63.4x88.2)

Khối lượng máy

kgs/lbs

900(1980)

1500(3300)

 

SERIESNO. \ SPECIFIC.

-

LSD-35

LSD-65

Kích thước bàn làm việc(WxD)

mm/inch

600x300
(23.6x11.8)

700x450
(27.6x17.7)

Kích thước bể dầu làm việc(WxD)

mm/inch

1030x650
(40.6x25.6)

1410x740
(55.5x29.1)

Hành trình trục X

mm/inch

400(15.7)

650(25.6)

Hành trình trục Y

mm/inch

300(11.8)

450(17.7)

Hành trình trục Z1

mm/inch

-

345(13.6)

Hành trình làm việc trục Z2

mm/inch

200(7.9)

350(13.8)

Tay quay trục W

mm/inch

150(5.9)

150(5.9)

Khối lượng phôi gia công lớn nhất

kgs/lbs

300(660)

500(1100)

Đường kính điện cực

mm/inch

ø0.2-ø3.0
(0.0078-0.118)

ø0.2-ø3.0
(0.0078-0.118)

Hành trình gia công

mm/inch

50-400(2-15.8)

220-720(8.7-28.4)

Kích thước máy

mm/inch

1200x1200x2050
(47.2x47.2x80.7)

1490x1365x2110
(58.7x53.8x83.1)

Kích thước đóng thùng

mm/inch

1560x1340x2252
(61.4x52.8x88.7)

1652x1610x2240
(65x63.4x88.2)

Khối lượng máy

kgs/lbs

900(1980)

1500(3300)