Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hỗ trợ trực tuyến

Sản phẩm ==> Máy cơ khí ==> MÁY XUNG ==> Máy xung ZNC-LS 550/580/650/2010

Sản phẩm: Máy xung ZNC-LS 550/580/650/2010
Giá: Liên hệ 0982.311.006
Loại sản phẩm: Máy cơ khí

 

SERIES NO. \ SPECIFIC.

LS-550

LS-580

LS-650

LS-2010

Kích thước bể dầu làm việc (WxDxH) mm/inch

1,290x750x500

(50.8x29.5x19.7)

1,700x1,050x700

(67.9x41.3x27.6)

2,150x1,150x700

(84.7x45.3x27.6)

2,900x1,500x700

(114.2x59.1x27.6)

Kích thước bàn làm việc (X x Y)mm/inch

800x550

(31.5x21.7)

1,100x700

(43.3x27.6)

1,400x900

(55.1x35.4)

2,240x1,050

(88.2x41.3)

Hành trình bàn làm việc (XxY)mm/inch

600x500

(23.6x19.7)

800x500

(31.5x19.7)

Optional:1,000x600mm

1,200x700(47.3x27.6)

2,000x1,000

(78.7x39.4)

Hành trình làm việc (trục W)mm/inch

330(13)

-

-

-

Hành trình xung (trục Z)mm/inch

250(9.8)

450(17.7)

450(17.7)

550(21.7)

Khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa mặt bàn với điện cực. mm/inch

0-540

(0-21.3)

520-970(20.5-38.2)560-1,100(22.1-39.8)600-1,150(23.6-45.3)Khối lượng điện cực lớn nhất kgs/lbs

200(440)

400(880)

400(880)

500(1,100)

Khối lượng phôi lớn nhất kgs/lbs

600(1,320)

3,000(6,600)

4,000(8,800)

9,000(19,800)

Kích thước máy (WxDxH) mm/inch

1,650x1,500x2,100

(65x59.1x82.7)

2,500x1,900x2,880

(98.4x74.8x113.4)

2,500x2,500x3,040

(98.4x98.4x119.7)

3,000x2,400x3,150

(118.14x94.5x124)

Kích thước đóng thùng máy (WxDxH) mm/inch

1,745x1,610x2,270

(68.7x63.46x89.4)

2,320x2,280x3,190

(91.4x90x125.6)

3,850x2,655x3,220

(151.6x104.5x126.8)

TÙY THUỘC KÍCH THƯỚC CONTAINER

Khối lượng máy kgs/lbs

1,850(4,070)

5,400(11,880)

6,300(13,860)

13,000(28,600)

 

SERIES NO. \ SPECIFIC.

LS-550

LS-580

LS-650

LS-2010

Kích thước bể dầu làm việc (WxDxH) mm/inch

1,290x750x500

(50.8x29.5x19.7)

1,700x1,050x700

(67.9x41.3x27.6)

2,150x1,150x700

(84.7x45.3x27.6)

2,900x1,500x700

(114.2x59.1x27.6)

Kích thước bàn làm việc (X x Y)mm/inch

800x550

(31.5x21.7)

1,100x700

(43.3x27.6)

1,400x900

(55.1x35.4)

2,240x1,050

(88.2x41.3)

Hành trình bàn làm việc (XxY)mm/inch

600x500

(23.6x19.7)

800x500

(31.5x19.7)

Optional:1,000x600mm

1,200x700(47.3x27.6)

2,000x1,000

(78.7x39.4)

Hành trình làm việc (trục W)mm/inch

330(13)

-

-

-

Hành trình xung (trục Z)mm/inch

250(9.8)

450(17.7)

450(17.7)

550(21.7)

Khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa mặt bàn với điện cực. mm/inch

0-540

(0-21.3)

520-970(20.5-38.2)560-1,100(22.1-39.8)600-1,150(23.6-45.3)Khối lượng điện cực lớn nhất kgs/lbs

200(440)

400(880)

400(880)

500(1,100)

Khối lượng phôi lớn nhất kgs/lbs

600(1,320)

3,000(6,600)

4,000(8,800)

9,000(19,800)

Kích thước máy (WxDxH) mm/inch

1,650x1,500x2,100

(65x59.1x82.7)

2,500x1,900x2,880

(98.4x74.8x113.4)

2,500x2,500x3,040

(98.4x98.4x119.7)

3,000x2,400x3,150

(118.14x94.5x124)

Kích thước đóng thùng máy (WxDxH) mm/inch

1,745x1,610x2,270

(68.7x63.46x89.4)

2,320x2,280x3,190

(91.4x90x125.6)

3,850x2,655x3,220

(151.6x104.5x126.8)

TÙY THUỘC KÍCH THƯỚC CONTAINER

Khối lượng máy kgs/lbs

1,850(4,070)

5,400(11,880)

6,300(13,860)

13,000(28,600)