Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hỗ trợ trực tuyến

Sản phẩm ==> Máy khâu công nghiệp ==> Hãng MITSUJIN ==> MY- M700-3 4-5

Sản phẩm: MY- M700-3 4-5
Giá: Liên hệ 0982.311.006
Loại sản phẩm: Máy khâu công nghiệp

 MY- M700-3 4-5

Super speed overlook sewing machine series

M¸y v¾t sæ tèc ®é cao.

Model name

MY-700-3

MY- 700-4

MY- 700-5

Max. sewing speed

Tèc tèc may tèi ®a

6,000rpm

5,500rpm

Max. sewing length

§ dài mũi ti đa

3mm

4mm

5mm

Needle bar strokec

Hµnh tr×nh ca tr kim

34.6mm

Lift of the work clamp foot

 §é cao ch©n vÞt

Max.6mm

Max.sewing thickness

 ®é dµy mòi tèi ®a

6mm

Stitches number

Sè kim

80~ 100

Winding

Cuén chØ

3

4

5

  MY- M700-3 4-5

Super speed overlook sewing machine series

M¸y v¾t sæ tèc ®é cao.

Model name

MY-700-3

MY- 700-4

MY- 700-5

Max. sewing speed

Tèc tèc may tèi ®a

6,000rpm

5,500rpm

Max. sewing length

§ dài mũi tđa

3mm

4mm

5mm

Needle bar strokec

Hµnh tr×nh ca tr kim

34.6mm

Lift of the work clamp foot

 §é cao ch©n vÞt

Max.6mm

Max.sewing thickness

 ®é dµy mòi tèi ®a

6mm

Stitches number

Sè kim

80~ 100

Winding

Cuén chØ

3

4

5